پوشک یکبار مصرف
500 تومان

پوشک یکبار مصرف

وقتی برای اولین بار در دهه 40 میلادی پوشک یکبار مصرف برای استفاده در سفر تولید شد، زمان برد تا مادرها به استفاده از آن عادت کنند. اما به سرعت جای خود ...

لباس بیمارستان
500 تومان

لباس بیمارستان

در بیمارستان ها لباس ها و ملحفه های آلوده زیادی تولید میشود. بعضی از آنها توسط لباسشویی های صنعتی قابل شست وشو هستند.