فوتبال محبوب‌ترین ورزش در دنیا است و برای انجام این بازی تنها به یک توپ نیاز است، اما ساخت همین توپ کار بسیار دقیقی است و از استانداردهای خاصی پیروی می‌کند.

فوتبال محبوب‌ترین ورزش در دنیا است و برای انجام این بازی تنها به یک توپ نیاز است، اما ساخت همین توپ کار بسیار دقیقی است و از استانداردهای خاصی پیروی می‌کند. با شیوه ساخت توپ فوتبال در این ویدیو آشنا شوید.