شانه های حیوانات میتوانند گره‌ها و ژولیدگیها را باز کرده و موهای ضعیف را بیرون آورند.

شانه های حیوانات میتوانند گره‌ها و ژولیدگیها را باز کرده و موهای ضعیف را بیرون آورند. یک شانه خوب وسیله ای ضروری برای نظافت حیوان است. باور بر این است که در ابتدا حدود چند قرن پیش نجیب زادگان بریتانیایی و فرانسوی موی حیوانات خود را شانه میزدند. امروزه بسیاری از حیوانات با روغن شانه میشوند. یک شانه خوب از میله های بلند برنجی ساخته میشود.

با نحوه کار آن در این ویدیو از نزدیک آشنا شوید.