تکنولوژی ساخت دوچرخه هم اخیرا پا به پای صنعت خودروسازی پیشرفت کرده است. در این ویدیو از جدیدترین دوچرخه‌هایی که در دنیا عرضه شدند دیدن کنید.

تکنولوژی ساخت دوچرخه هم اخیرا پا به پای صنعت خودروسازی پیشرفت کرده است. در این ویدیو از جدیدترین دوچرخه‌هایی که در دنیا عرضه شدند دیدن کنید.