آجر از اصلی‌ترین و قدیمی‌ترین مصالح ساختمانی است که هنوز هم در این صنعت مورد استفاده بسیار قرار می‌گیرد.

آجر از اصلی‌ترین و قدیمی‌ترین مصالح ساختمانی است که هنوز هم در این صنعت مورد استفاده بسیار قرار می‌گیرد. در این ویدیو شیوه ساخت آن را ببینید.