در این ویدیو ببینید چطور این متخصصین ماهر تنها در کمتر از 4 ساعت کلبه‌ای چوبی و زیبا را در دل جنگل بنا می‌کنند. 

در این ویدیو ببینید چطور این متخصصین ماهر تنها در کمتر از 4 ساعت کلبه‌ای چوبی و زیبا را در دل جنگل بنا می‌کنند.