کاغذهای نسوز در اندازه های استاندارد و اشکال مختلف تولید میشوند و تا 230 درجه سانتیگراد مقاومت حرارتی دارند.

کاغذهای نسوز در اندازه های استاندارد و اشکال مختلف تولید میشوند و تا 230 درجه سانتیگراد مقاومت حرارتی دارند. ساخت این نوع کاغذ با خمیری شروع میشود که از جنس پودر چوب است.

با نحوه کار آن در این ویدیو از نزدیک آشنا شوید.