تا پیش از اختراع لاستیک ماشین، از موادی مانند چوب و فلز برای ساخت چرخ وسایل نقلیه استفاده می‌شد که خشک و شکننده بود، اما این اختراع صنعت ماشین‌سازی را دچار تحول شگرفی کرد.

تا پیش از اختراع لاستیک ماشین، از موادی مانند چوب و فلز برای ساخت چرخ وسایل نقلیه استفاده می‌شد که خشک و شکننده بود، اما این اختراع صنعت ماشین‌سازی را دچار تحول شگرفی کرد. در این ویدیو بیشتر ببینید.