یکی از راه‌های نگهداری و افزایش طول عمر کفش‌های چرم، استفاده مداوم از واکس است.

یکی از راه‌های نگهداری و افزایش طول عمر کفش‌های چرم، استفاده مداوم از واکس است. اما یک واکس مرغوب چه ویژگی‌هایی دارد؟ در این ویدیو ببینید.