در این ویدیو تاچ‌تی‌وی می‌توانید مراحل تهیه طلای خالص، از زمان استخراج از معدن تا تبدیل به شمش طلای 24 عیار را ببینید.

در این ویدیو تاچ‌تی‌وی می‌توانید مراحل تهیه طلای خالص، از زمان استخراج از معدن تا تبدیل به شمش طلای 24 عیار را ببینید.